Logotyp Femina

Publikacje

„60+ jesteśmy na tak!”

W 2013 roku fundacja „Femina Project” przygotowała dla Klubu Seniora „Jaśki” z Ostroroga publikację poświęconą seniorom we Wronkach, Ostrorogu i Beverwijk. Publikacja zawiera spojrzenie na seniorów w gminie Ostroróg i Wronki z wielu różnych punktów widzenia, ze strony burmistrzów obu gmin, ze stronny liderek aktywnie działających na rzecz seniorów w obu gminach, ze strony psychologa oraz osoby młodej. Zawiera także opis najważniejszych inicjatyw prowadzonych dla seniorów i przez seniorów w obu gminach. Ważną częścią publikacji jest opis rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych na rzecz seniorów w Holandii. Broszura została wydana w 5 tys. egzemplarzy. Wydanie broszury związane było także z wizytę studyjną w Holandii, która ma na celu wymianę doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych w kwestii poprawy jakości życia osób starszych w Holandii i w Polsce. Fundacji zależy, aby te dobre praktyki przenosić na polski grunt, a w szczególności działać aktywniej na rzecz seniorów w gminie Wronki i Ostroróg, a także okolicznych miejscowościach. Rozwijanie tej sfery działań Fundacji „Femina Project” będzie oddziaływać na korzyść mieszkańców naszego regionu.

„Srebrna Księga Dobrych Praktyk”.

Pod koniec 2015 r. „Femina Project” wraz z Klubem Seniora „Jaśki” z Ostroroga wzięła udział w projekcie, w wyniku którego w 2016 roku powstała „Srebrna Księga Dobrych Praktyk”. W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych między październikiem a grudniem 2015 roku Beneficjenci szwajcarskiego programu zrealizowali 12 Inicjatyw będących efektem współpracy podczas spotkań sieciujących. Efektem tych Inicjatyw jest Srebrna Książka Dobrych Praktyk opracowana przez 9 organizacji działających na rzecz seniorów. Publikację autorzy zadedykowali przede wszystkim lokalnym liderom, przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji i wszystkim innych instytucjom działającym na rzecz seniorów. Pośrednio także osobom starszym, w tym między innymi uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańcom i uczestnikom Domów Pomocy Społecznej i tym podobnych, studentom Uniwersytetów III Wieku, wolontariuszom w wieku senioralnym, uczestnikom Klubów Seniora, i wszystkim innym seniorom biorącym udział w inicjatywach realizowanych przez organizacje pozarządowe. Broszura jest także promocją inicjatyw lokalnych w obszarze aktywizacji obywatelskiej seniorów. Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a Inicjatywą Pośredniczącą był Ecorys Polska Sp. zo.o.. Nasza dobra praktyka dotyczyła wymiany doświadczeń, a projekt był realizowany w dniach od 12 do 14 listopada 2015 r. wspólnie z terapeutami z Polski i Holandii.

Publikacja jest dostępna po linkiem: https://www.programszwajcarski.gov.pl/media/16419/srebrna_ksiega.pdf

Nasi partnerzy

 • Unisan
 • Agencja reklamowa Bazar
 • CKiE Kwilcz
 • Olympic Hotel
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Bazar
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • WRPO 1
 • UMiG Ostroróg
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • PK Wronki
 • LampStudio Ewa Boch
 • Stowarzyszenie Homini
 • Optronet
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • Roni
 • WRPO
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • BGK
 • UTW Wronki
 • Fundacja Orange
 • WOK
 • Amica
 • Starostwo Powiatowe
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Fundacja Amicis
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • Powiat Szamotulski
 • Radio Merkury
 • Centrum Wszechświata
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • GELG
 • Moje Wronki
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Sukces to ja
 • Gazeta Szamotulska
 • DDS Wronki
 • Wronki Cię zaskoczą
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Bevervijk
 • AISEC