Logotyp Femina

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „DZIAŁAMY RAZEM”

Fundacja „Femina Projekt“ od roku 2015 jest członkiem Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „DZIAŁAMY RAZEM”, której była wspóltwórcą.

Wraz z innymi organizacjami działajacymi na terenie województwa wielkopolskiego, uczestniczyła bowiem w pracach związanych z utworzeniem wielkopolskiej sieci organizacji pozarządowych. Projekt „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” o numerze POKL.05.04.02-00H97/14, był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działamy razem to grupa organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego działająca w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy przedsięwzięcia korzystają z różnorodnych form wsparcia merytorycznego. Największą jednak zaletą jest możliwość wspólnej, coraz lepszej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Wspierają nas w działaniach: kancelaria prawna, biuro rachunkowe, firmy marketingowe a artykuły w Gazecie wyborczej są naszą wizytówką. Misją sieci jest wsparcie sektora pozarządowego w Wielkopolsce, przede wszystkim wspieramy organizacje z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. Sieć „Działamy Razem” oferuje wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa finansowego, prawnego i marketingowego. Prowadzimy także otwarty punkt informacyjny dla społeczności regionu.

http://dzialamyrazem.pl/

Nasi partnerzy

 • BGK
 • Powiat Szamotulski
 • Stowarzyszenie Homini
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • AISEC
 • Wronki Cię zaskoczą
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • Olympic Hotel
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Agencja reklamowa Bazar
 • Bazar
 • WRPO 1
 • Centrum Wszechświata
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • WOK
 • Fundacja Amicis
 • UMiG Ostroróg
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak
 • GELG
 • LampStudio Ewa Boch
 • Radio Merkury
 • PK Wronki
 • Sukces to ja
 • Starostwo Powiatowe
 • WRPO
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • Bevervijk
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • Gazeta Szamotulska
 • CKiE Kwilcz
 • Moje Wronki
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • Optronet
 • Unisan
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • Amica
 • DDS Wronki
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Fundacja Orange
 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • Roni
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • UTW Wronki