Logotyp Femina

Konferencja na posumowanie 3-letniego projektu

2 grudnia 2019

W piątek 29 listopada, odbyła się konferencja podsumowująca 3-letni projekt „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem”
Projekt realizowała fundacja „Femina Project” w partnerstwie z MGOPS we Wronkach. Jego realizacja była możliwa, dzięki dofinansowaniu ze środków EFS WRPO na lata 2014-2020 .

Dofinansowany ze środków EFS, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projekt „Poprawa dostępu do usług do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 był realizowany w partnerstwie z MGOPS we Wronkach, od grudnia 2016 roku do listopada 2019 roku. W jego ramach działały:

Dzienny Dom Seniora we Wronkach, ma siedzibę w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, przy ul. Powstańców Wlkp. 23. Z usług korzysta grupa stałych pensjonariuszy, którzy każdego dnia mają zapewnioną opiekę opiekunki, pielęgniarki, raz w miesiącu spotkania z lekarzem geriatrą oraz działania rehabilitacyjne i animacyjne.

Usługi opiekuńcze, codziennie w terenie pracuje również 6 opiekunek środowiskowych – każda z nich ma wyznaczone osoby, którymi się opiekuje. Oznacza to, że dzięki realizacji projektu opieka środowiskowa, została w gminie Wronki znacznie rozszerzona.

Spotkania dla opiekunów faktycznych, w ramach projektu odbyły się sesje wspierające osoby opiekujące się swoimi bliskimi w domu, których celem było przygotowanie się do lepszej i bardziej sprawnej organizacji czasu przeznaczonego na opiekę nad osobami starszymi, w szczególności niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. W programie odbyły się spotkania z lekarzem geriatrą, pielęgniarką, dietetykiem, rehabilitantem, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem i terapeutą zajęciowym oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziękujemy wszystkim a szczególnie seniorom na udział w wydarzeniu i przygotowanie częsci artystycznej.
Dzienny Dom Seniora nadal będzie wypełniony śpiewem a usługi opiekuńcze zostały na poziomie projektu, teraz finansowanie przejmie Gmina Wronki.

https://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/podsumowanie-projektu-dziennego-domu-seniora-we-wronkach.html

Galeria zdjęć

Nasi partnerzy

 • PK Wronki
 • Bazar
 • Unisan
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • Radio Merkury
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • BGK
 • Moje Wronki
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • Fundacja Amicis
 • Centrum Wszechświata
 • Wronki Cię zaskoczą
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • Amica
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Starostwo Powiatowe
 • UMiG Ostroróg
 • CKiE Kwilcz
 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • LampStudio Ewa Boch
 • DDS Wronki
 • Sukces to ja
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • GELG
 • AISEC
 • WOK
 • Powiat Szamotulski
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • Gazeta Szamotulska
 • UTW Wronki
 • Bevervijk
 • Olympic Hotel
 • WRPO
 • Fundacja Orange
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • Roni
 • WRPO 1
 • Agencja reklamowa Bazar
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Optronet
 • Stowarzyszenie Homini