Logotyp Femina

Rada Seniorów we Wronkach

11 marca 2019

Przedstawiciele Fundacji „Femina Project” we wronieckiej Radzie Seniorów: Wiesława Kubaczewska – Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach; Kazimierz Kaliszan – członek Rady Seniorów.

W dniu 15 lutego 2019 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Wronki odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów kadencji 2019-2023 we Wronkach. Podczas spotkania, Burmistrz Mirosław Wieczór odebrał od zgromadzonych członków rady ślubowanie. Spośród członków, którymi są przedstawiciele organizacji pracujących na rzecz seniorów w Gminie Wronki, m.in.: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Fundacji „Femina Project”, Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Pomocy Społecznej, Bractwa Kurkowego Wronki został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący Wronieckiej Rady Seniorów.
Radzie Seniorów II kadencji, będzie przewodniczyć Wiesława Kubaczewska, przedstawicielka Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet wraz z Januszem Owczarzakiem przedstawicielem Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jako wiceprzewodniczącym.

Rada Seniorów II kadencji zamierza kontynuować działania rozpoczęte w I kadencji, ale przede wszystkim, chce skupić się na realizacji zadań określonych w celach „Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej Gminy Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku”, przyjętej 28 czerwca 2018 r. podczas sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

Nasi partnerzy

 • Starostwo Powiatowe
 • Wronki Cię zaskoczą
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • AISEC
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Bazar
 • GELG
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • Bevervijk
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • WRPO 1
 • Unisan
 • Centrum Wszechświata
 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • Agencja reklamowa Bazar
 • LampStudio Ewa Boch
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Amica
 • UMiG Ostroróg
 • DDS Wronki
 • Fundacja Amicis
 • Olympic Hotel
 • Stowarzyszenie Homini
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Roni
 • Radio Merkury
 • Sukces to ja
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • WRPO
 • Gazeta Szamotulska
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • Fundacja Orange
 • WOK
 • Moje Wronki
 • BGK
 • UTW Wronki
 • Powiat Szamotulski
 • Optronet
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • CKiE Kwilcz
 • PK Wronki
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak