Logotyp Femina

Uniwersytet III wieku

logo-utwUniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach powstał z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora.

Zespół Założycielski utworzyli: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury Michał Poniewski, Prezes Fundacji „Femina Project” Karolina Bloch oraz wiceprezes tejże Fundacji Karolina Stróżyńska-Matuszewska.

UTW działa w oparciu o struktury Wronieckiego Ośrodka Kultury i powołany do życia został dnia 1.02.2013 r. Zarządzeniem nr 3/2013 r. Dyrektora WOK. W tym dniu również powołana została Rada Programowa UTW we Wronkach w składzie: Anna Błaszczyk, Urszula Dąbrowska, Magdalena Jans, Grażyna Kaźmierczak, Wiesława Kubaczewska, Krzysztof Lis, Janusz Owczarzak, Krystyna Pawlaczyk, Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński – przewodniczący, Tomasz Ziółek.

Prace UTW reguluje Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach. Inauguracja Uniwersytetu odbyła się w dniu 9.03.2013 r. o godz. 17:00,      w sali kina. Podczas inauguracji wybrano Radę Słuchaczy w składzie:

 • Irena Klekota
 • Daria Malinowska
 • Felicja Stróżyńska

Wpłaty za zajęcia można uiszczać w kasie Wronieckiego Ośrodka Kultury w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 lub na konto bankowe WOK: BS Wronki 17 8961 0002 0000 0000 0824 0001 z podaniem w tytule: UTW, imię i nazwisko słuchacza, nazwa zajęć.

http://www.wokwronki.pl/pl/harmonogram-zajec.html

Rekrutacja i Opłaty

Rekrutacja na Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach jest ciągła.
Szczegółowe informacje dotyczące UTW: Karolina Matuszewska – koordynator UTW, tel. 502 – 098 – 698.

Wszystkie opłaty związane z UTW można wpłacać przelewem lub gotówką na konto Wronieckiego Ośrodka Kultury: BS Wronki 17 8961 0002 0000 0000 0824 0001          z podaniem: imienia i nazwiska słuchacza UTW; za co wnoszona jest opłata i za jaki okres.

Wysokości opłat: czesne (raz na semestr) – 60 zł, płatne do końca października (I semestr) i do końca lutego (II semestr); wpisowe – 20 zł. (jednorazowe).

Regulamin Organizacyjny UTW we Wronkach

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach, zwany dalej Uniwersytetem, rozpoczął swoją działalność Zarządzeniem Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury, z dnia 01.02.2013r. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach, został uchwalony na posiedzeniu Zespołu Założycielskiego w dniu 1 lutego 2013r.

Uniwersytet działa w strukturach Wronieckiego Ośrodka Kultury i jest programem edukacyjno – kulturalnym skierowanym do osób w wieku dojrzałym, zainteresowanych możliwością ustawicznego kształcenia, rozwoju zainteresowań, aktywizacji społecznej.

Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba dorosła pragnąca zaspokoić potrzebę aktywności intelektualnej,  kulturalnej,  artystycznej, społecznej.

 

Zespół Założycielski:

Mirosław Wieczór, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Michał Poniewski, Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach

Karolina Bloch, Prezes Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet

Karolina Stróżyńska-Matuszewska, Wiceprezes Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet

 

 

Nasi partnerzy

 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • Amica
 • Gazeta Szamotulska
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • Roni
 • PK Wronki
 • DDS Wronki
 • Radio Merkury
 • WRPO
 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • Agencja reklamowa Bazar
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • Sukces to ja
 • AISEC
 • Fundacja Orange
 • BGK
 • LampStudio Ewa Boch
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Unisan
 • WRPO 1
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Moje Wronki
 • Fundacja Amicis
 • Wronki Cię zaskoczą
 • CKiE Kwilcz
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Starostwo Powiatowe
 • Stowarzyszenie Homini
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • Centrum Wszechświata
 • Optronet
 • Olympic Hotel
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • UTW Wronki
 • UMiG Ostroróg
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • GELG
 • Bevervijk
 • Bazar
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • WOK
 • Powiat Szamotulski